Copywriting – realizacja zlecenia

Brief

Osoby zainteresowane wyceną zlecenia poprosimy o przesłanie briefu. W zależności od rodzaju projektu, który mamy wykonać, zapytamy o:

  • charakter firmy / marki / produktu / usługi,
  • specyfikę rynku i podmiotów konkurencyjnych,
  • sposób dystrybucji produktu / usługi,
  • docelową grupę odbiorców produktu / usługi,
  • cel i oczekiwany efekt podejmowanych działań,
  • wszelkie wskazówki wykonawcze.

Listę szczegółowych pytań prześlemy po zapoznaniu się z przedmiotem zlecenia.

W przypadku problemów z opracowaniem briefu służymy pomocą. Na życzenie Zleceniodawcy część kluczowych informacji pozyskamy we własnym zakresie.

Kosztorys

Na podstawie otrzymanych danych zaproponujemy wykonawcę / wykonawców zlecenia, których wiedza i zainteresowania są najbardziej adekwatne do potrzeb realizowanego projektu. Ponadto przygotujemy szczegółowy cennik.

Umowa

Jako firma Centrum Kształcenia i Promocji Dictum podpiszemy stosowną umowę, która precyzyjnie określi warunki współpracy, zwłaszcza:

  • przedmiot zlecenia,
  • termin realizacji,
  • ostateczny koszt,
  • konsekwencje niedotrzymania warunków umowy.

Umowa gwarantuje Zamawiającemu, że jego projekt zostanie przygotowany profesjonalnie i terminowo.

Realizacja

Copywriter zrealizuje zlecenie w oparciu o zapisy umowy. Na życzenie wprowadzi niezbędne poprawki. Następnie CKiP Dictum wystawi Zamawiającemu rachunek, na podstawie którego nastąpi rozliczenie za wykonaną usługę.

Szczegółowe warunki płatności ustalane są indywidualnie.